Vol 26, No 1 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2624.2019.26.1-55

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Research articles

Ya. Raetska
PDF
6-12
A. Dorofeeva
PDF
12-17
O. Blokhina, L. Kot, Ie. Torgalo, K. Dvorshchenko
PDF
17-21
V. Voitsekhivskyi, A. Andrusyk, B. Vaskivskyi, O. Voitsekhivska, S. Vaskivska, A. Tokar
PDF
21-25
T. Kutsenko, D. Nasiedkin, L. Latyshenko, M. Gavrylenko
PDF
25-30
O. Tsuvarev, L. Kolomiiets, V. Zayets, I. Blaszczak, A. Kornelyuk
PDF
30-35
O. Kalmukova, T. Kushmyruk, M. Dzerzhynsky
PDF
35-41
T. Kondratiuk, T. Beregova, T. Akulenko, Ie. Torgalo, V. Vereschaka
PDF
41-46
V. Dmytryk, O. Savchuk, I. Andriychenko
PDF
46-50
A. Vovk, O. Korotkyi, L. Kot, K. Dvorshchenko
PDF
50-54