Vol 20, No 1 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2616_6410.2016.20.1-89

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Research articles

A. Aleksandrov, V. Konopelniuk, L. Ostapchenko
PDF
5-7
V. Kalinovskyi, A. Pustovalov, M. Dzerzhynskyi, G. Grodzyuk, N. Andriushina
PDF
8-11
P. Virych, O. Shelyuk, V. Martynyuk, S. Chumakov
PDF
11-14
N. Vorobyova, O. Kornelyuk, D. Lozhko
PDF
15-18
Yu. Klys, S. Verevka, T. Halenova, T. Vovk
PDF
19-22
T. Katrii, O. Savchuk
PDF
22-25
O. Andriychuk, A. Golubenko, G. Korotyeyeva, O. Peregudova, V. Polischuk
PDF
25-30
D. Voieikova, L. Stepanova, T. Beregova, L. Ostapchenko, M. Kondro
PDF
30-33
Yu. Burlaka, N. Gryn, O. Goloborodko, S. Verevka
PDF
34-38
M. Grom, L. Yakovenko, L. Sidorik, O. Kornelyuk, V. Grygorenko, M. Vikarchuk
PDF
38-44
A. Kharkova, O. Minchenko
PDF
44-49
Ya. Fishchenko, D. Zavodovskyi, T. Matvienko, D. Nozdrenko, O. Motuzyuk
PDF
49-53
E. Pazhukova, T. Tsarenko, M. Tymoshenko, O. Kravchenko
PDF
53-57
L. Radchenko, A. Fesenko, A. Mironenko, O. Smutko
PDF
57-61
N. Raksha, D. Gladun
PDF
62-65
I. Sviezhentseva, D. Bilko, N. Bilko, I. Dyagil
PDF
65-68
N. Khranovska, O. Skachkova, R. Sydor, L. Skivka
PDF
69-73
N. Salyha, R. Iskra
PDF
74-77
L. Dudar, V. Polischuk
PDF
77-79
N. Kozhemiako, A. Cherninskyi, I. Zyma, N. Karasevich, S. Kryzhanovskyi
PDF
80-85
T. Nikolaienko, L. Garmanchuk, S. Orysyk, V. Pekhnyo
PDF
85-89