Vol 25, No 2 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2624.2017.25.1-63

Table of Contents

Research articles

O. Blokhina, A. Dranitsina, L. Kot, V. Khilko, K. Dvorshchenko
PDF
6-9
D. Vasilyuk, V. Dmytryk, T. Luhovska, P. Yakovlev
PDF
9-13
V. Zayets, K. Osmanova, I. Krupskaya
PDF
14-18
O. Kalmykova, A. Yurchenko, M. Dzerzhinsky
PDF
19-25
V. Vozniuk, N. Filimonova, M. Makarchuk, I. Zyma, O. Horbunov, V. Kalnysh
PDF
26-31
A. Shevtsova, V. Tkachenko, Yu. Kot
PDF
31-36
R. Yanko
PDF
36-40
Y. Viletska, D. Minchenko, V. Davydov, O. Minchenko
PDF
41-46
A. Vovk, O. Korotkyi, D. Yankonskyi, Ye. Torgalo, K. Dvorshchenko
PDF
46-49
L. Diachenko, L. Stepchenko
PDF
50-54
O. Nakonechna, A. Bezrodnaya, K. Krivonos
PDF
55-59
M. Prylutskyi, N. Starodub, T. Lebyedyeva, P. Shpylovyy
PDF
59-63