Vol 24, No 1 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2616_6410.2018.24.1-51

Table of Contents

Research articles

Arefeh Amiri, T. Beregova, N. Nikitina, L. Stepanova
PDF
6-12
M. Makarenko, R. Vorona, I. Sokol, V. Berestoviy, D. Govsieiev, A. Pogribna, A. Kornelyuk, M. Grom
PDF
12-17
I. Dmytrenko, I. Dyagil, Zh. Minchenko, Z. Martina, V. Fedorenko, T. Shlyakhtychenko, V. Sholoyko, O. Dmytrenko
PDF
17-23
H. Klymets, R. Iskra
PDF
24-27
S. Fedorchuk, O. Lysenko, V. Romanyuk
PDF
27-31
A. Nehelia, V. Nikulina, N. Senchylo, Ie. Torgalo, L. Garmanchuk
PDF
31-36
A. Dranitsina, O. Blohina, O. Korotkyi, K. Dvorshchenko, L. Ostapchenko
PDF
36-42
O. Kolosova, T. Khalyavka
PDF
42-45
M. Chernykh, I. Zyma
PDF
46-51