Vol 23, No 2 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2616_6410.2017.23.1-75

Table of Contents

Research articles

O. Skachkova, S. Antonuk, V. Orel, N. Khranovska, M. Inomistova
PDF
5-9
M. Bondarenko, O. Bondarenko, V. Kravchenko, M. Makarchuk
PDF
9-14
V. Dmytryk, Ya. Raetska
PDF
14-19
O. Kalmykova, A. Pustovalov, I. Vareniuk, M. Dzerzhynsky
PDF
20-27
S. Goncharevskyi, M. Makarchuk, V. Martynyuk
PDF
27-33
V. Zayets, O. Tsuvariev, A. Kornelyuk, L. Kolomiyets
PDF
33-37
N. Nikitina, S. Beregovyi, L. Stepanova, O. Kabanov
PDF
37-42
M. Musienko, N. Taran, V. Storozhenko, L. Batsmanova, N. Grudina, N. Svietlova, S. Serga
PDF
42-47
R. Fedoruk, M. Khrabko, M. Tsap, H. Denys, U. Tesarivska
PDF
47-50
T. Khalyavka, E. Kolosova, S. Fedorchuk
PDF
51-55
D. Shelest, O. Pavliuk, O. Kolotiy, L. Garmanchuk
PDF
55-59
S. Zay, O. Motuzyuk, V. Belobrov, D. Vulitska, O. Nozdrenko
PDF
59-65
V. Balatskyy, L. Macewicz, O. Piven
PDF
65-69
A. Biliuk, L. Garmanchuk, O. Skachkova, H. Repich, S. Orysyk
PDF
69-75