Phenotyping with biochemical markers of physiological response of plants to the screening of winter wheat varieties

M. Musienko, N. Taran, V. Storozhenko, L. Batsmanova, N. Grudina, N. Svietlova, S. Serga
ESC Institute of biology and medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; ESC Institute of biology and medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; ESC Institute of biology and medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; ESC Institute of biology and medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; ESC Institute of biology and medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; ESC Institute of biology and medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; ESC Institute of biology and medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Abstract


Field screening and phenotyping with biochemical parameters of winter wheat plants of steppe ecotype treated with exogenous hydrogen peroxide was carried out. The content of TBARS, photosynthetic pigments and sulphoquinovosyl diglyceride significantly different in leaves of all varieties under normal conditions. The increase in content of TBARS and hydroperoxides was observed after the first foliar treatment of plants by hydrogen peroxide. After the second treatment we observed significant reduction of them in leaves of Shestopalivka variety. Exogenous treatment with hydrogen peroxide iduced positive influence on the formation of planting and morphometric parameters of investigated plants.


Keywords


winter wheat, hydrogen peroxide, TBARS, hydroperoxides, adaptation

Full Text:

PDF>PDF

References


Volkova N. Dobir za dopomogoyu markeriv ta genomna selektsiya v roslinnitstvi: teoretichni aspektu / N.E. Volkova //MaterIalu mIzhnar. konf. "Teoretichni osnovu optimIzatsiya selektsIynogo protsesu osnovnuh vudiv silskogospodarskih roslin" – Pleyada, 2015. – S. 44-47.

Grodzinskiy D. Adaptivnaya strategiya fiziologicheskih protsessov rasteniy – K.: Naukova dumka, 2013. – 301 s.

Kumar J., Pratap A., Kumar S. Phenomics in Crop Plants: Trend, options and limitations – New Delhi : Springer, 2015.

Walter A., Liebisch F., Hund A. Plant phenotyping: from bean weighing to image analysis. Plant Methods 2015; 11:14 DOI 10.1186/s13007-015-0056-8.

Grudina N., Batsmanova L., Storozhenko V. PreadaptatsIya yak element evolyutsiy ta faktor formuvannya nespetsifichnoy stiykostI roslun // VIsnik Kuyivskogo natsionalnogo universutetu imeni Tarasa Shevchenka. Problemiu regulyatsIii fIziologichnuh funktsiy – 2010. – №13 – S. 35-37.

Spasojević I., Jones D., Andrades M. Hydrogen Peroxide in Adaptation. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2012. doi:10.1155/2012/596019.

Quan L-J., Zhang B., Shi W-W., Li H-Y. Hydrogen Peroxide in Plants: a Versatile Molecule of the Reactive Oxygen Species Network// Journal of Integrative Plant Biology. – 2008. – 50, №1. – Р. 2–18.

Batsmanova L., Storozhenko V., Grudina N., Taran N., Musienko M. Adaptuvni reaktcii roslun ozimoyi pshenutci riznuh ekotupIv za dii peroksudu vodnyu // Fiziologiya i biohim. kult. rost. – 2010. – 42, # 2. – S. 163–168.

PryadkIna G. FIzIologIchnI osnovi pIdvischennya produktivnostI roslin ozimoYi pshenitsI – K.: InterservIs, 2014. – 210 s.

Kudoyarova G. Reaktsiya ust'its na izmenenie temperaturyi i vlazhnosti vozduha u rasteniy raznyih sortov pshenitsyi, rayonirovannyih v kontrastnyih klimaticheskih usloviyah / G.R. Kudoyarova // Fiziologiya rasteniy. – 2011. – 54, №1. – C. 54–58.

Wellburn A. The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution/ A.R. Wellburn // J. Plant Physiol. – 1994. – 144, № 3. – P. 307–313.

Hodges D., Delong J., Forney C. Improving the thiobarbituric acid reactive-substances assay forestimating lipid peroxidation in plant tissues containing anthocyanin and other interfering compounds // Planta. – 2009. – 207. – P. 604–611.

FIziologIya roslun: praktikum / O.V. VoytsehIvska, A.V. Kapustyan, O.I. Kosik ta In. Za zag.red. T.V. ParshikovoYi – Lutsk: Teren, 2010. – 420 s.

Kean E. A rapid sensitive spectrophotometric method for quantitative determination of sulfatides / E. A. Kean // J. Lipid Pesearch. – 1968. – 9, № 3. – P. 319–329.

Giannopolitis C., Ries S. Superoxide dismutases: I. Occurrence in higher plants // Plant Physiol. – 1977. – 59, № 2. – Р. 309–314.

Dospehov B. Metodika polevogo opyita – M.: Agropromizdat, 1985. – 351 s.

Taran N., Okanenko O., Storozhenko V. BIohImIya roslinnih lIpIdIv: navchalniy posIbnik – K: Avega. – 2013. – 261 s.

Pryadkina G., Stasik O., Mihalskaya L., Shvartau V. Svyaz mezhdu velichinoy hlorofilnogo fotosinteticheskogo potentsiala i urozhaynostyu ozimoy pshenitsyi (Triticum aestivum L ) pri povyishennyih temperaturah // Selskohozyaystvennaya biologiya. – 2014. – # 5. – S. 88–95.

Olenichenko N. Vliyanie ekzogennyih fenolnyih soedineniy na perekisnoe okislenie lipidov u rasteniy pshenitsyi / N.A. Olenichenko, E.S. Gorodkova, N. V. Zagoskina // Selskohozyaystvennaya biologiya. – 2011. – 52, # 3. – S. 58–61.

Veljovic-Jovanovic S., Noctor G., Foyer C. Are leaf hydrogen peroxide concentrations commonly overestimated? The potential influence of artefactual interference by tissue phenolics and ascorbate // Plant Physiol Biochem. – 2012, № 40. – P. 501–507.

Queval G. Why are literature data for Н2О2 contents so variable? A discussion of potential difficulties in the quantitative assay of leaf extract / G. Queval, J. Hager, B. Gakiere, G. Noctor // Journal of Experimental Botany. – 2012. – 59, № 2. – P. 135–146.

Feofilova E., Burlakova E., Kuznetsova L. Znachenie reaktsiy svobodnoradikalnogo okisleniya v regulyatsii rosta i lipidoobrazovaniya eukariotnyih i prokariotnyih organizmov // Prikl. bioh. i mikrobiol. – 1987. – 20, № 1. – S. 3–7.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2616_6410.2017.23.42-47

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Лицензия Creative Commons
This journal is available according to the Creative Commons License «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Global (CC-BY).