Vol 86, No 3 (2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2021.86.1-52

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Research articles

A. Vozna, V. Berezkina, O. Vasheka
PDF
6-11
O. Voronina, S. Harmatina, T. Beregova, M. Dzerzhynskyy
PDF
12-16
L. Kot, L.-A. Karpets, K. Sviridova, M. Chernikh, R. Prishlyak
PDF
17-22
P. Virych, O. Nadtoka, N. Kutsevol
PDF
23-27
O. Kalmukova, Y. Leonova, O. Savchuk, N. Skrypnyk, M. Dzerzhynsky
PDF
28-33
D. Krenytska, A. Rachkovska, O. Savchuk, V. Karbovskiy
PDF
34-39
V. Martyniuk, Y. Tseysler, N. Nurishchenko
PDF
40-44
D. Terletska, V. Shpagin, N. Taran
PDF
45-47
K. Kalynovska, P. Fedyshyn, L. Kalachniuk, L. Garmacnhuk, O. Smirnov
PDF
48-52