Vol 85, No 2 (2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2021.85.1-60

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Reviews

V. Badanina, V. Shpagin, N. Taran
PDF
12-15

Research articles

V. Martyniuk, Y. Tseysler, N. Nurishchenko
PDF
6-11
Yu. Akimov
PDF
15-22
T. Marynenko, T. Halenova, O. Savchuk
PDF
23-26
I. Кuzmishyna, V. Vojtiuk, V. Derkach, N. Merlenko, O. Bezsmertna
PDF
27-32
K. Dvorshchenko, O. Korotkiy, D. Grebinyk, Ye. Torgalo
PDF
32-37
A. Pluzhnyk, V. Dzhagan
PDF
37-41
A. Serbin, Y, Komar, T. Koval, O. Kharchenko, T. Andriychuk
PDF
42-46
M. Patsyuk
PDF
46-51
V. Yanul, E. Singayevskiy
PDF
51-56
D. Krenytska, A. Rachkovska, O. Savchuk
PDF
56-60