Vol 83, No 4 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2020.83.1-62

Table of Contents

Research articles

V. Martyniuk, T. Beregova, Yu. Tseysler, L. Stepanova, T. Kondratiuk
PDF
6-10
O. Tarnopolskaya, A. Kotliarova
PDF
10-17
O. Kalmukova, M. Dzerzhynsky
PDF
17-23
V. Tatarina, I. Sukha, R. Lavryk, O. Artemenko, O. Moroz
PDF
24-28
V. Petlyovana, Minglei Chen
PDF
29-32
E. Grynyk, E. Singayevskiy
PDF
33-37
A. Pustovalov, O. Tkachenko, M. Matviienko, M. Dzerzhynsky
PDF
37-43
Yu. Khoma, L. Khudolieieva, N. Kutsokon
PDF
43-49
V. Kolomiychuk, A. Baransky
PDF
49-55
M. Romanenko, D. Kurinnyi, O. Demchenko, S. Klymenko, S. Rushkovsky
PDF
55-61