Vol 80, No 1 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2020.80.1-68

Table of Contents

Research articles

Y. Kyriachenko, O. Oskyrko, I. Udovychenko, T. Halenova
PDF
6-10
A. Stavniichuk, O. Savchuk, Abdul Hye Khan, Wojciech K. Jankiewicz, John D. Imig, Daniel Merk
PDF
10-15
V. Dmytryk, O. Savchuk, P. Yakovlev
PDF
15-19
Zh. Oliynyk, N. Senchylo, T. Dovbynchuk, S. Stepanenko, M. Guzik
PDF
19-25
K. Chernyshenko, O. Kolesnyk, N. None declared
PDF
25-30
T. Kutsenko
PDF
30-34
V. Kravchenko, K. Demidova
PDF
35-40
O. Korotkyi, L. Kot, K. Dvorshchenko
PDF
41-44
A. Bonchkovskyi, O. Bezsmertna
PDF
44-49
O. Kalmukova, K. Chumak, O. Voronina, M. Dzerzhynsky
PDF
50-56
S. Hudz, L. Skivka, O. Prysiazhniuk, Ya. Tsvei
PDF
57-63
T. Lyaschenko, M. Zavhorodnii, M. Zhydyk, A. Pohrebna, S. Veselskyi, P. Tsapenko
PDF
63-68