Vol 79, No 3 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2019.79.1-94

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Research articles

V. Dmytryk, A. Vyshenska, I. Proshkina, O. Savchuk, P. Yakovlev, T. Andriichuk
PDF
23-26
I. Vareniuk, N. Shevchuk, N. Roslova, M. Dzerzhynsky
PDF
27-31
N. Vedenicheva, G. Al-Maali, N. Bisko, I. Kosakivska, L. Garmanchuk, L. Ostapchenko
PDF
31-37
V. Kolomiychuk, M. Shevera, E. Vorobyov, O. Orlov, O. Pryadko
PDF
37-43
O. Kotyk, A. Kotliarova, O. Isaeva, S. Marchenko
PDF
43-48
L. Matsapiak
PDF
48-54
A. Beliayeva, L. Garmanchuk
PDF
54-57
N. Molchaniuk
PDF
58-63
O. Podpalova
PDF
63-68
M. Rudnytska, T. Palladina
PDF
68-71
Y.-M. Semenova, I. Nikolsky, L. Ostapchenko
PDF
72-78
Y. Khoma, N. Kutsokon
PDF
79-84
M. Gaidarzhy
PDF
85-90
N. Senchylo, O. Gorbach, L. Dubovtseva, O. Skachkova, P. Yakovlev, T. Skaterna, L. Drobot, L. Garmanchuk
PDF
90-94

Reviews

N. Musienko, L. Ostapchenko, N. Taran, L. Batsmanova
PDF
7-22

Anniversary

M. Sukhomlyn, V. Dzhagan
PDF
6-7