Vol 72, No 2 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2016.72.1-91

Table of Contents

Research articles

L. Dudar, V. Polischuk, L. Budzanivska, Gyula Balka, Attila Csagola
PDF
5-8
N. Babii
PDF
8-13
G. Korotyeyeva, G. Petrova, L. Kykot
PDF
14-16
L. Mishchenko, A. Dunich, O. Taran, L. Glushchenko
PDF
17-20
K. Naumenko, A. Golovan, G. Baranova, S. Zagorognya, Yu. Shermolovytch
PDF
20-24
A. Pastyria, V. Polischuk, I. Sobko
PDF
24-27
S. Pavlova, O. Stakhurska, I. Budzanivska, V. Polischuk
PDF
28-31
O. Shevchenko, S. Petrenko, O. Iutynska, A. Bysov, T. Shevchenko
PDF
31-33
V. Solomakha, N. Smoliar, O. Smagliuk
PDF
33-44
O. Smutko, L. Radchenko, A. Mironenko
PDF
44-48
T. Shevchenko, O. Tymchyshyn, I. Kosenko, I. Budzanivska, V. Polischuk
PDF
48-52
T. Koval, T. Ischuk, Ya. Raetska
PDF
52-55
Z. Burian, V. Trokhymets
PDF
56-60
Y. Kavulych, M. Kobyletska, O. Terek
PDF
60-63
A. Markova, V. Serebryakov
PDF
63-68
P. Boltovets, R. Radutny, V. Petlyovana, T. Shevchenko
PDF
69-71
A. Kosyan, O. Smirnov, N. Taran, V. Burdyga
PDF
71-75
V. Trokhymets, D. Lukashov
PDF
75-80
G. Shayakhmetova
PDF
80-85
A. Yurchenko, N. Raksha, O. Savchuk
PDF
86-88
A. Kharina, N. Kornienko, A. Stavniychuk, T. Kot, M. Liptuga
PDF
89-91