Vol 68, No 3 (2014)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2014.68.1-102

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Research articles

D. Nozdrenko
PDF
11-14
M Matvienko, A. Pustovalov, M. Dzerzhinsky, S. Mikhalsky
PDF
14-18
L. Korobeinikova
PDF
18-21
O. Nechypurenko, M. Kharkota, L. Avdeeva
PDF
21-24
A. Kharkova, D. Minchenko, D. Tsymbal, O. Minchenko
PDF
24-29
T. Dovbynchuk, T. Beregova, H. Tolstanova, L. Zakordonets
PDF
29-33
S. Kostyuk, A. Busenko
PDF
34-36
T. Halenova, I. Nikolaieva, O. Savchuk, K. Bolibrukh, S. Polovkovych, V. Novikov
PDF
36-40
I. Vareniuk, N. Nuzhyna, V. Vareniuk, M. Dzerzhynsky
PDF
40-42
T. Honcharova, N. Filimonova
PDF
43-46
O. Iefimenko, O. Savchenko, T. Falalyeyeva, O. Kyric, M. Spivak
PDF
46-50
I. Sviezhentseva, D. Bilko, N. Bilko, I. Dyagil
PDF
51-54
K. Dvorshchenko
PDF
54-57
N. Raksha, M. Burlova-Vasylieva, E. Torgalo, O. Savchuk
PDF
57-60
A. Markevych, L. Bogun, O. Harchenko, K. Kudryavtsev
PDF
60-64
Ya. Raetska, O. Morgaienko, T. Ischuk, L. Ostapchenko
PDF
64-67
S. Zinabadinova, T. Segeda
PDF
67-71
S. Drozdovska
PDF
71-75
T. Kondratyuk, A. Kalinichenko
PDF
75-79
V. Lavrinenko, Yu. Chaykovskiy
PDF
80-83
L. Stepura, O. Radchenko, P. Zelena
PDF
84-87
A. Yurchenko, V. Konopelniuk, E. Torgalo, O. Savchuk
PDF
87-92
S. Athamnah, V. Baranovsky, E. Reshetnik, S. Veselsky, P. Yanchuk
PDF
93-95
Al Dalain Emad, A. Bysov, O. Shevchenko, T. Shevchenko, V. Polischuk
PDF
96-98
O. Gerashchenko, V. Kovalchuk, O. Boidunik, M. Soldatkina, P. Pogrebnoy
PDF
98-102

Reviews

E. Torgalo, S. Vakal, L. Ostapchenko
PDF PDF
5-11