Vol 66, No 1 (2014)

Table of Contents

Reviews

M. Musienko, L. Ostapchenko, N. Taran, L. Batsmanova, V. Storozhenko
PDF
5-14

Research articles

O. Galkin, M. Myhalchuk, V. Kazmirchuk, Yu. Gurzhenko
PDF
15-21
S. Demidov, S. Derevyanko, T. Bova, M. Gonchar
PDF
21-25
O. Bernyk, K. Dvorschenko, A. Dranitsina, L. Ostapchenko
PDF
25-28
I. Kryvdiuk, T. Bakalets, O. Riabovol, D. Minchenko
PDF
28-32
O. Maslova, G. Ostrovska
PDF
33-37
Iu. Kondratiuk, P. Mamenko, S. Kots
PDF
37-41
V. Konogray
PDF
41-46
O. Smirnov, O. Kosyk, N. Taran
PDF
46-48
I. Chumachenko, S. Shandrenko
PDF
48-51
Yu. Vinnyk, P. Tsapenko, T. Lyaschenko, S. Veselsky
PDF
51-55
M. Burlova-Vasylleva, N. Kravchenko, O. Savchuk, V. Melnyk
PDF
55-57