Vol 69, No 1 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Research articles

O. Storozhuk, O. Rudenko, A. Bilyuk, L. Garmanchuk
PDF
14-16
T. Karpiuk, L. Bezusko, A. Bezusko
PDF
16-19
D. Gladun, N. Chornenka, S. Ostapchuk, N. Raksha
PDF
19-22
S. Kovtun-Vodyanitska, O. Vergun
PDF
22-25
A. Malyna, O. Kornelyuk
PDF
25-28
M. Burlova-Vasylieva, T. Vovk, N. Kravchenko, O. Savchuk, V. Melnyk
PDF
29-32
D. Tsymbal, D. Minchenko, I. Kryvdiuk, O. Minchenko
PDF
32-36
T. Nikolaienko, N. Petruk, D. Shelest, L. Garmanchuk
PDF
36-38
I. Odukalets, N. Musienko, A. Olkhovich
PDF
38-42
O. Chovan, V. Serebryakov, I. Davydenko
PDF
43-46
T. Shupova
PDF
46-51
Ye. Iakovlev, V. Kharchenko
PDF
51-54
P. Shekk
PDF
54-60
O. Kharchenko
PDF
61-64
N. Bogdanovskaya, A. Golubenko
PDF
64-67
M. Gorpynchenko, L. Atramentova
PDF
68-72
A. Dranitsina, K. Dvorschenko, O. Morgaienko, L. Ostapchenko
PDF
72-76
N. Khranovska, O. Skachkova, N. Svergun, O. Gorbach, G. Potebnya, R. Sydor
PDF
76-79

Reviews

M. Musienko, L. Ostapchenko, N. Taran, L. Batsmanova, V. Storozhenko
PDF
5-14
O. Shtapenko, A. Madich
PDF
79-82