Vol 71, No 1 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2016.71.1-84

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Research articles

S. Stoiko, M. Barna
PDF
5-7
A. Dranitsina, K. Dvorshchenko, D. Grebinyk, L. Ostapchenko
PDF
8-12
V. Sokolenko
PDF
13-15
N. Nuzhyna, O. Tkachuk
PDF
16-19
Yu. Burlaka, N. Gryn, S. Verovka
PDF
20-23
V. Kalinovskyi, A. Pustovalov, M. Dzerzhynskyi, G. Grodzyuk, N. Andriushina
PDF
23-26
L. Gorobets, V. Yanenko
PDF
27-31
M. Kuznietsova, T. Halenova, O. Savchuk
PDF
31-35
N. Molchanyuk
PDF
36-40
A. Kharkova, O. Minchenko
PDF
41-45
G. Budash, N. Bilko
PDF
46-50
R. Palagecha, N. Taran, A. Galeniece, S. Tomsone
PDF
51-57
S. Goncharevskyi, V. Martynyuk
PDF
57-60
O. Korolyova
PDF
60-65
O. Ustjansky, S. Petrov, O. Budnyak, S. Gozhenk
PDF
77-81
O. Shatynska, R. Iskra
PDF
81-84
O. Dzhus, L. Garmanchuk, O. Storozhuk, V. Orysyk, Y. Zborovsky, M. Vovk
PDF
84-89
N. Miroshnik
PDF
89-94

Reviews

I. Krokhmal
PDF
66-77