Spring flora of Lutsk and Partisan forestry of Kivertsiv National Natural Park "Tsumanska Puscha"

I. Кuzmishyna, V. Vojtiuk, V. Derkach, N. Merlenko, O. Bezsmertna
Volyn National University Lesya Ukrainka, Lutsk; Volyn National University Lesya Ukrainka, Lutsk; Kivertsyvsky National Natural Park "Tsumanskaya Pushcha", Kivertsy; Kivertsyvsky National Natural Park "Tsumanskaya Pushcha", Kivertsy; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Abstract


In the frame of identification of the Ukrainian Polissya rare vegetation the most attention is paid to the boreal species and groups. Deciduous
forests with sinuses of spring ephemeroids remain unstudied in Polissya that's why the urgency of their research in the forests of Volyn Polissya
is important, especially in the Kivertsy National Nature Park "Tsumanska Pushcha". The research of the spring ephemeroids composition and
rare plant species identification on the territory of the plots of "Volyn Military Forestry" and "Tsumanske Forestry" within the Kivertsy National
Nature Park "Tsumanska Pushcha" were aim of the study. At the beginning of the 2021 vegetation period 16 spring ephemeroids were found in 38 parcel of Lutsk forestry and 41 parcel of the Partisan Forestry (both belong to the Kivertsy NPP "Tsumanska Pushcha") by the employees of the NPP together with the scientists of Volyn National University named after Lesya Ukrainka. There were identified Adoxa moschatellina L., Allium ursinum L., Anemone nemorosa L., A. ranunculoides L., Corydalis cava Schweigg. et. Korte., C. solida (L.) Clairv., Dentaria glandulosa Waldst. & Kit., Ficaria verna Huds., Hepatica nobilis Mill., Isopyrum thalictroides L., Lathraea squamaria L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Mercurialis perennis L., Primula veris L., Pulmonaria obscura Dumort., Ranunculus cassubicus L. The monitoring research was set for populations of Allium ursinum (Ukrainian Red Data Book) and regional rare species in Volyn Region: Corydalis cava, Dentaria glandulosa, Hepatica nobilis, Isopyrum thalictroides, Hepatica nobilis (spring ephemeroids), Vinca minor (spring-flowering species) and Hedera helix (wintergreen species). The studied ephemeroid plants amount 2.52 % of the total number of vascular plants of Tsumanska Pushcha and 1.14 % of the flora of Volyn Polissya. According to the results of monitoring studies for Allium ursinum, the coenopopulation of the species generally has a left-handed spectrum, remains homeostatic, and the number of individuals is maintained by seed and vegetative propagation. Creation of the ecological trail "Spring-flowering plants of Kivertsy NPP "Tsumanska Pushcha" is proposed.


Keywords


spring ephemeroids, Lutsk forestry, Partyzanske forestry, protection

Full Text:

PDF>PDF

References


Andriyenko TL, Melnyk VI, Didenko SYa. Ridkisni synuziyi lisovykh efemeroyidiv Kyivshhyny [Rare sinuses of forest ephemeroids of Kyiv region] // Ukr.botanical zhurnal. 1997; 54(5): 457–461. (in Ukrainian).

Lyubchenko VM. Vesnyani efemeroyidy dibrov verhnoyi techiyi r. Udaj Kanivskogo derzhavnogo zapovidnyka [Spring ephemeroids of oaks of the upper reaches of the Udai River, Kaniv State Reserve] // Ukr. botanical zhurnal. 1988; 45(6): 36–39. (in Ukrainian).

Lyubchenko VM. Vesnyani efemeroyidy u fitocenozax grabovogo lisu Kanivskogo derzhavnogo zapovidnyka [Spring ephemeroids in phytocenoses of hornbeam forest of Kaniv State Reserve] // Ukr. botanical zhurnal. 1984; 41(4): 14–18. (in Ukrainian).

Panchenko SM, Lukash OV, Chornous OP. Vesnyani efemeroyidy lystyanyh lisiv Livoberezhnogo Polissya [Spring ephemeroids of deciduous forests of the Left Bank Polissya] // Ukr. botanical zhurnal. 2006; 63(5): 671–680. (in Ukrainian).

Korchagin AA, Lavrenko EM. (red.) Polevaya geobotanika [Field geobotany]. Tom 1. M.–L. : Nauka; 1959: 444 p. (in Russian).

Didukh YaP. (red.) Chervona knyga Ukrayiny. Roslynnyj svit [Red Book of Ukraine. Flora]. Kyiv: Globalkonsaltyng; 2009: 900 p. (in Ukrainian).

Perelik vydiv roslyn, shho pidlyagayut osoblyvij oxoroni na terytoriyi Volynskoyi oblasti [List of plant species subject to special protection in the Volyn region] // Pro zatverdzhennya Pereliku vydiv roslyn, shho pidlyagayut osoblyvij oxoroni na terytoriyi Volynskoyi oblasti. URL: http://volynrada.gov.ua/session/22/8-0 (in Ukrainian).

Mosyakin SL, Fedoronchuk MM. Vascular plants of Ukraine. A nomenclature checklist. Kyiv, 1999: XXIV + 345 p.

Sistema APG IV [APG IV system]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_APG _IV. (in Russian).

Bradis YeM, Andriyenko TL. Poliska pidprovinciya [Polissya subprovince] // Geobotanichne rajonuvannya Ukrayinskoyi RSR. Kyiv: Nauk.dumka; 1977: 73–136. (in Ukrainian).

Didux YaP, Shelyag-Sosonko YuR. Geobotanichne rajonuvannya Ukrayiny ta sumizhnyx terytorij [Geobotanical zoning of Ukraine and adjacent territories] // Ukr. botanical zhurnal. 2003; 60(1): 6–17. (in Ukrainian).

Zaveruha BV. Sosudistye rasteniya [Vascular plants] // Priroda Ukrainskoj SSR. Rastitelnyj mir. Kyiv: Naukova dumka, 1985: 35–37. (in Russian).

Blazhko OA. Czumanska pushha – zaproektovanyj pryrodnyj landshaftnyj park [Tsumanskaya Pushcha is a designed natural landscape park] // Naukovyi visnyk VDU. 1997(1): 37–41. (in Ukrainian).

Blazhko OA. Analiz flory Czumanskoyi pushhi [Analysis of the Tsumanskaya Pushcha flora] // Pryrodni resursy, ekologiya ta oxorona zdorovya Polissya: Materialy Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferencii. Luczk; 2000 (III): 16–20. (in Ukrainian).

Blazhko OA. Klas Liliopsida u flori Czumanskoyi pushhi Volynskoyi oblasti [Class Liliopsida in the Tsumanskaya Pushcha flora, Volyn region] // Pryroda Zaxidnogo Polissya ta pryleglyh terytorij: zbirnyk naukovyh pracz. Luczk : Vezha; 2004: 114–116. (in Ukrainian).

Terleczkyj VK, Oxrimovych VM, Kudryk VV. Poshyrennya deyakyh vydiv ridkisnyx roslyn na Zahidnomu Polissi [Distribution of some species of rare plants in Western Polissya] // Ukr. botanical zhurnal. 1985; 42(2): 24–27. (in Ukrainian).

Terleczkyj V.K. (red.) Mala Chervona knyga Volyni. Posibnyk vchytelyu-biologu. [Little Red Book of Volyn. Teacher-biologist's manual]. Luczk; 1992; 88 s. (in Ukrainian).

Marchenko PD, Romanyuk NZ, Blazhko OA. Florystychnyj kompleks Kivercivskogo lisovogo masyvu [Floristic complex of Kivertsy forest massif] // Ohorona, vyvchennya i zbagachennya roslynnogo svitu. Kyiv; 1992(19): 23–27. (in Ukrainian).

Terleczkyj VK. (upor.) Ridkisni na Volyni [Rare in Volyn]. Luczk: Luczkyj pedinstytut; 1993; 103 s. (in Ukrainian).

Romanyuk NZ, Kuzmishyna II. Pro unikalnist florystychnogo kompleksu Kivercivskogo lisovogo masyvu i neobhidnist jogo ohorony [About the uniqueness of the floristic complex of the Kivertsy forest massif and the need for its protection] // Naukovyj visnyk VDU. Biologichni nauky. Luczk: Vezha; 2004(1): 104–107. (in Ukrainian).

Sobko VS (red.) Smaragdovi perlyny Volyni [Emerald pearls of Volyn]. Kyiv: Fitosociocentr; 2004; 220 s. (in Ukrainian).

Romanyuk NZ, Koczun LO, Vojtyuk VP, Kuzmishyna II. Do horologiyi ridkisnyh i znykayuchyh vydiv roslyn Volynskogo Polissya [To the chorology of rare and endangered plant species of Volyn Polissya] // Pryroda Zaxidnogo Polissya ta pryleglyh terytorij: zbirnyk naukovyh pracz. Luczk : Vezha; 2005: 192–198. (in Ukrainian).

Koczun LO, Romanyuk NZ, Kuzmishyna II, Vrublevska SI, Ralo VM, Bezsmertna OO, Voytyuk VP, Volodymyrets VO, Shklyaruk LV. Spysok sudynnyh roslyn flory Volynskogo Polissya [List of vascular plants of the Volyn Polissya flora] // Pryroda Zaxidnogo Polissya ta pryleglyh terytorij: zbirnyk naukovyh pracz. Luczk: RVV "Vezha" Volynskogo derzhavnogo untu imeni Lesi Ukrayinky; 2006(3): 170–211. (in Ukrainian).

Andriyenko TL, Klyestov ML. (red.) Bioriznomanittya Czumanskoyi Pushhi ta pytannya jogo zberezhennya [Biodiversity of Tsumanskaya Pushcha and issues of its conservation] . Kyiv: Fitosociocentr; 2004. 136 s. (in Ukrainian).

Baranskyj OR. Novi misceznahodzhennya ridkisnyh vydiv roslyn u Volynskomu Polissi [New locations of rare plant species in Volyn Polissya] // Introdukciya roslyn. 2000(1): 22–24. (in Ukrainian).

Chronicle of Nature KNUP "Tsumanskaya Pushcha". 2020: 364.

Zlobin, Yu. A. Population ecology of plants: current state, growth points [Text]: monograph. 2009: 263. (in Russian).

Glinska S.O., Omelchuk S.V., Ogorodnik O.V., Mazur A.I., Shtokalo S.S. Age spectrum of the population of Allium ursinum L. within the Kivertsy National Nature Park "Tsumanskaya Pushcha" // Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Actual problems of landscaping: education, science, production, landscape art" (To the 10th anniversary of the opening of the direction training "Forestry and Horticulture") May 25-26, 2017. Bila Tserkva. 2017: 169-171.

Received: 03.05.2021

Revised: 04.06.2021

Signed for the press: 04.06.2021
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2021.85.27-32

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Лицензия Creative Commons
This journal is available according to the Creative Commons License «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Global (CC-BY).