Kyv order of Lenin State University named after T. Shevchenko – Kiev Order of Lenin, Order of the October Revolution State University Named after T. Shevchenko: formation and development of biological education and research (1959-1988)

M Musienko, L. Ostapchenko, N. Taran, L. Batsmanova, V. Storozhenko
ESC "Institute of Biology & Medicine", Taras Shevchenko National University of Kyiv; ESC "Institute of Biology & Medicine", Taras Shevchenko National University of Kyiv; ESC "Institute of Biology & Medicine", Taras Shevchenko National University of Kyiv; ESC "Institute of Biology & Medicine", Taras Shevchenko National University of Kyiv; ESC "Institute of Biology & Medicine", Taras Shevchenko National University of Kyiv

Abstract


A historical sketch of the development of biological education and science at Kyiv National Taras Shevchenko University for the period 1959-1988 is given.


Keywords


biological science, education, history

Full Text:

PDF>PDF

References


Musiyenko M., Ostapchenko L., Taran N., Batsmanova L., Storozhenko V. Universytet Svyatoho Volodymyra – Kyyivs'kyy derzhavnyy universytet: henezys biolohichnoyi nauky Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (1834-1933) // Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Biolohiya – 2014. – №66. – S. 5–14.

M.Musiyenko, L.Ostapchenko, N.Taran, L.Batsmanova, V.Storozhenko. Kyyivs'kyy derzhavnyy universytet imeni T.H.Shevchenka: stanovlennya i rozvytok biolohichnoyi osvity i nauky (1933-1945 rr.) // Visnyk Kyyivs'koho Natsional'noho Universytetu Imeni Tarasa Shevchenka. Biolohiya. – 2015. – № 69. – S.5–14.

M.Musiyenko, L.Ostapchenko, N.Taran, L.Batsmanova, V.Storozhenko. Kyyivs'kyy derzhavnyy universytet – Kyyivs'kyy ordena Lenina derzhavnyy universytet imeni T.H.Shevchenka: stanovlennya i rozvytok biolohichnoyi osvity i nauky (1944-1959 rr.) // Visnyk Kyyivs'koho Natsional'noho Universytetu Imeni Tarasa Shevchenka. Biolohiya. – 2017. – №73. – S.5–17.

Kyevskyy unyversytet: Dokumentы y materyalы (1834-1984) / Kyevskyy unyversytet ym. T.H. Shevchenko . – Kyyiv : Vyshcha shkola, 1984 .

Mazurmovych B.M. Rozvytok zoolohiyi na Ukrayini.K.,1972. – 193 s.

Akademik Oleksandr Prokopovych Markevych: Zhyttya i diyal'nist' / Vidp. red O.Ya. Pylypchuk. – K.: Nauk.dumka, 1999. – 192 s.

Markevych O.P. Nauka i naukovi pratsivnyky v KDU za 112 rokiv yoho isnuvannya (1834–1946) // Naukovi zapysky KDU im. T.H.Shevchenka. – 1946. – 5, №1. – S. 21–42.

Mazurmovych B.M. Vklad uchenykh Kyyivs'koho universytetu u rozvytok zoolohiyi u KhIKh i na pochatku KhKh st.// Tr. biolohohruntoznavchoho f-tu KDU im.T.H.Shevchenko. – 1954. – №11. – S.24-43.

Korneev V.A. Vera Pavlovna Koval' (17.10.1917-11.11.2006). //Vestnyk zoolohyy. – 2007. – 41(6). – S. 565–566.

Kornyeyev V.O. Oleksandr Pylypovych Kryshtal' (1908–1985): do storichchya vid dnya narodzhennya. //Vestnyk zoolohyy. – 2008. – 42(6). – S. 567–568.

Kryshtal' O.P. Kanivs'kyy bioheohrafichnyy zapovidnyk // Zbirnyk prats' Kanivs'koho bioheohrafichnoho zapovidnyka. – 1947. – 1( 1). – Kyyiv: Vyd-vo KDU. – 154 s.

Chopyk V.I., Tsudzevych B.O., Kucherenko M.Ye., Ostapchenko L.I., Miroshnychenko M.S. ta in. Narysy istoriyi biolohichnoho fakul'tetu. – K. – Fitosotsiotsentr. – 2004. – 276 s.

Bilokin' I.P. Akademik Dmytro Kostyantynovych Zerov (do 60-richchya z dnya narodzhennya) // Nauk. zap. Kyyiv. un-tu. Trudy biol. f-tu. – 1956. – 15,№11. – S. 163–168.

Belokon' Y.P. Osnovnыe vekhy zhyzny y deyatel'nosty D.K. Zerova. – K.: Nauk. dumka, 1975. – S. 7–23.

Hamaliya V. M. Rozvytok mikolohiyi ta fitopatolohiyi v Kyyivs'komu universyteti u druhiy polovyni XIX stolittya / V. M. Hamaliya // Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI" : zb. nauk. pr. Temat. vyp. : Istoriya nauky i tekhniky. – Kharkiv : NTU "KhPI". – 2013. – 10 (984). – S. 13–21.

Byolohy: Byohrafycheskyy. spravochnyk / T. P. Babyy, L. L. Kokhanova, H. H. Kostyuk y dr. – K. : Naukova dumka, 1984. – 816 s.

Bilokon' I.P., Holyns'ka Ye.L., Sirenko L.A. D.P.Protsenko (do 60-richchya z dnya narodzhennya) // Ukr.bot.zhurn. – 1959. – 26, №6. – S. 101–103.

Musiyenko M.M. D.P. Protsenko – vidomyy vchenyy i pedahoh (do 100-richchya vid dnya narodzhennya) // Fyzyol. y byokh. kul't. rast. – 1999. – 31, №4. – S.313–316.

Akademik UAAN Musiyenko Mykola Mykolayovych, diyal'nist' / Vidp. red V.A.Verhunov – K.: Ahrarna nauka, 2008. – 187 s.

Kaplya A.V.,Mazurmovych B.M. Rozvytok biolohichnoyi nauky v Kyyivs'komu universyteti za 60 rokiv radyans'koyi vlady. Visnyk KNU: Seriya "Biolohiya". – 1978. – S. 5–14.

Paton B.E. Ystoryya Akademyy nauk Ukraynskoy SSR. – K. – Nauk. Dumka. – 1979. – 835 s.

Aleksandr Vladymyrovych Palladyn: Vospomynanyya sovremennykov / NANU. Yn-t byokhymyy ym. A.V. Palladyna : Pod red. Ya.V. Belyka. – K.: Nauk. dumka, 1995. – 171 s.

Vcheni henetyky, selektsionery ta roslynnyky /Red. M. V. Royik. – K. : Ahrarna nauka, 2003.– 503 s.

MusiyenkoM.M., BatsmanovaL.M. Mynule i suchasne biolohichnoyi nauky Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (1834–2014 rr.) // Faktory eksperymental'noyi evolyutsiyi orhanizmiv. – 2014. – T. 14. – S. 9-13.

Do 120-richchya vid dnya narodzhennya Andriya Ivanovycha Yemchenka, chle- na-korespondenta AN Ukrayiny, zaviduvacha kafedry fiziolohiyi lyudyny i tvaryn Kyyivs'koho universytetu imeni Tarasa Shevchenka // Psykhofiziolohich- ni ta vistseral'ni funktsiyi v normi i patolohiyi : VII Mizhnar. nauk. konf., prysvyachenoyi 180-richchyu Kyyiv. nats. un-tu im. T. Shevchenka ta 120-richchyu vid dnya narodzhennya A. I. Yemchenka : tezy dop. – K. : Lohos. – 2014. – S.1–9.

170 rokiv kafedri fiziolohiyi lyudyny i tvaryn Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka // "Psykhofiziolohichni ta vistseral'ni funktsiyi v normi i patolohiyi" – VI Mizhn. nauk. konf. – 9-12 zhovtnya 2012 r. – tezy dopovidey. – Kyyiv. – 2012. – S. 7–32.

Arkhiv Kyyivs'koho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. F.NR – 1246. Op. № 20 za 1943-1964rr.

Arkhiv Kyyivs'koho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Spr.166.-1973r.,1979 r. Spr.76.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2017.74.7-32

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Лицензия Creative Commons
This journal is available according to the Creative Commons License «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Global (CC-BY).